Saga fyrirtækisins Fliegl í Þýskalandi hófst með frumkvöðlastarfi stofnandans Josef Fliegl eldri við að hanna og þróa ýmsan búnað sem gagnast gæti bændum.

Árið 1970 keypti hann ásamt fjölskyldu sinni sveitabæ í Kastl í Bæjaralandi í Suður-Þýskalandi. Þar hugsaði hann sér bæði að geta unnið að smíði tækja til landbúnaðar og einnig að skapa sér aðstöðu til hönnunar- og frumkvöðulstarfa.

Nú er Fliegl orðið að fyrirtækjasamsteypu með starfsemi í fjölmörgum löndum og selur vörur sínar til allra heimsálfa. Hérlendis eru það trúlegast Fliegl-malarvagnarnir sem eru best þekktir.

Bændablaðinu var ásamt bændablöðum um alla Evrópu boðið að senda fulltrúa sinn á opnun glænýrrar og mjög fullkominnar verksmiðju Fliegl Agrartechnik í Müldorf í Bæjaralandi í fyrri viku. Hún er á um 30 hektara lóð, þar sem hjarta fyrirtækisins slær í dag. Framkvæmdir við verksmiðjuna hófust í nóvember 2009, en þar er hægt að framleiða 300 til 500 vagna og tæki af ýmsum stærðum á mánuði. Þessi verksmiðja er aðalframleiðslufyrirtækið sem framleiðir ýmsan búnað fyrir öll fyrirtækin í Fliegl-fjölskyldusamsteypunni. Yfir 800 manns vinna nú hjá framleiðslufyrirtækjum Fliegl í Þýskalandi, Ungverjalandi og Spáni auk söluskrifstofa víða um heim.

Í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Müldorf starfa um 280 manns. Nýja verksmiðjan, sem er um 85.000 fermetrar og 900.000 rúmmetrar, er byggð úti í sveit með landbúnaðarstafsemi allt um kring. Það eru því hæg heimatökin að gera prófanir á þeim búnaði sem þarna er framleiddur. Gríðarlegt magn af stáli er notað við framleiðsluna í Müldorf, en þar er hægt að hafa 6.000 tonn af stáli á lager hverju sinni. Íhlutalager er með 27 metra lofthæð og þar eru um 18.000 tonn af ýmsum hlutum í rekkum sem hægt er að sækja með sjálfvirkum lyfturum. Þar að auki er  dekkjageymsla undir þaki fyrir um 12.000 dekk, en hún var þegar sprungin þegar blaðamenn bar að garði þó að verksmiðjan sé rétt komin í gang. Því eru gríðarlegar dekkjastæður hafðar á plani fyrir utan verksmiðjuna. Gólfhitun er á 20.000 fermetra plássi í verksmiðjunni en alls þarf að kynda upp 42.000 fermetra svæði. Stórt óupphitað húsnæði er einnig fyrir tilbúin tæki á lager.

Fyrsta fyrirtækið stofnaði Josef Fliegl í Kastl árið 1975. Með örfáum starfsmönnum var þar unnið að endursmíði á sturtuvögnum og framleiðslu á mykjutönkum og síðar stórum mykjudreifurum. Á níunda áratugnum komst virkilegur skriður á tækjahönnunina með þróun á steypuhrærivélum og framleiðslu á eigin sturtuvögnum. Þetta var líka fyrsta skrefið inn í flutningageirann. Við fall Berlínarmúrsins sáu menn mikil tækifæri í opnun landamæra Þýskalands til austurs. Árið 1991 stofnaði Josef fyrritækið Fliegl Fahrzeugbau (vélaframleiðslu) í Triptis í Þýringalandi (Thüringen). Þar eru nú framleiddir vagnar fyrir flutningaverktaka á 12 hektara lóð.

Uppfinning á „push-off“ (ýtt af) tækninni á tíunda áratugnum markaði tímamót í starfsemi fyrirtækisins. Í stað hefðbundinna sturtuvagna sem losuðu farminn af með því að lyfta pallinum var fundin upp búnaður sem ýtti hlassinu af láréttum palli, sem lágmarkaði hættu á að menn veltu vögnunum á ósléttu landi þegar affermt var. Þetta skiptir miklu máli þegar farmurinn er þungur.

Búnaðurinn sem ýtir hlassinu af vögnunum er afar öflugur, enda þarf hann að ráða við allt að 90 rúmmetra hlass á stærstu vögnunum. Þar sem stálið í vögnunum vegur einnig sitt (70 rúmmetra stálvagn vegur 10,7 tonn) fóru Fliegl-menn fljótlega að hanna og selja slíka vagna sem að hluta eru byggðir úr áli og sérstyrktu stáli til að mæta kröfum um orkusparnað. Hægt er því að fá slíka vagna í ýmsum útgáfum, eins, tveggja eða þriggja öxla og með burðargetu upp á allt að 26 tonn. Fyrstu stóru „Fliegl push off“ vagnarnir komu svo á markað árið 1999. Fyrir utan augljóst notagildi fyrir verktaka sáu menn þar gríparleg tækifæri í notkun slíkra vagna í landbúnaði. Það gat átt við um jarðvegsflutninga, heyflutninga, kornflutninga, viðarkurlsflutninga og ýmislegt annað. Ekki þurfti lengur mikla lofthæð í kornskemmum til að hægt væri að sturta hlassinu af, aðeins að bakka vagninum inn og hlassinu var ýtt af láréttum vagninum. Vegna mikils vaxtar á fyrirtækinu er starfsemin flutt til Töging, en í Kastl var opnuð miðstöð landbúnaðargeira fyrirtækisins, Fliegl Agro-Center, þar sem sala á ýmsum landbúnaðartækjum og vélahlutum fer fram auk þess sem varahlutalager er í 25.000 fermetra húsnæði.

Eftir árið 2000 hefur starfsemin vaxið hratt og sérstaklega framleiðslan í Töging. Opnuð var útflutningsmiðstöð á Spáni undir nafninu Fliegl Ibérica fyrir Suður- Evrópu og Suður-Ameríku. Árið 2005 var tekin stækkun  verksmiðjunnar í Triptis Fliegl-Werk II. Á sama tíma urðu breytingar á stjórn fyrirtækisins.

Josef Fliegl eldri dró sig út úr framleiðsluþættinum og fór að einbeita sér að stefnumótun, rannsóknum og þróunarstörfum. Í stað þess að eiga á hættu að fyrirtækið yrði að bitbeini fimm barna sinna tók hann þá stefnu að hvert barnanna sæi um sinn hluta af starfseminni í sjálfstæðum félögum en undir Fliegl-nafninu. Þannig tók Josef Fliegl yngri við Agrartechnikfyrirtækinu í Müldorf, sem sér um framleiðslu og hönnun á ýmsum landbúnaðartækjum. Helmut Fliegl er nú yfirmaður Fliegl Trailer í Triptis, sem framleiðir ýmiss konar flutningavagna. Johann Fliegl er yfirmaður útflutningsfyrirtækisins Fliegl Ibérica á Spáni og dóttirin, Angelika Fliegl, er yfirmaður Fliegl Agro-Center í Kastl. Þá er Martin Fliegl yfirmaður Bau & Kommunaltechnik í Müldorf, sem er fyrirtæki í byggingariðnaði og framleiðslu tækja fyrir sveitarfélög, eins og götusópa og annað. Einnig er hann yfirmaður fyrirtækis í framleiðslu búnaðar fyrir skógar og timburiðnaðinn sem heitir Fliegl Forsttechnik. Þannig eru öll börn Josef gamla Fliegl orðin ábyrg fyrir rekstri á sínum eigin sjálfstæðu fyrirtækjum innan Fliegl-samsteypunnar.
Fliegl hefur síðan verið að feta sig inn á nýjar brautir, m.a. með aukabúnaði sem tengir fyrirtækið inní framleiðslu á lífgasi. Þar telja menn möguleika á miklum vexti í framtíðinni. Í því skyni var Fliegl Agro-Center Ost m.a. stofnað í Triptis en í höfuðstöðvunum í Kastl var stofnuð ný sölu-, markaðs og dreifingarmiðstöð. 

 

Hönnuðir Fliegl þróuðu síðan áfram búnað til að dreifa lífrænum áburði, meðal annars við að koma mykju niður í jarðveginn. Einnig sjálfvirkan búnað til að fæða gasvinnslustöðvar af hráefni. Þá er tölvutæknin að ryðja sér til rúms í framleiðslunni og hefur Fliegl einkaleyfi á vigtunarbúnaði sem hægt er að setja í alla mögulega vagna,
og tæki til að fylgjast nákvæmlega með hve þungt kornið af akrinum er, hversu þungt það er eftir að það hefur farið í gegnum þurrkunarbúnað Fliegl og svo framvegis. Þar er byggt á vigtunartækni sem er íslenskum fyrirtækjum ekki með öllu ókunn og er beitt sömu grunnhugsun og notuð var við þróun skipavoga Póls á Ísafirði og Marels, sem þurfa að sýna réttar tölur í miklum veltingi. Í grunninn er ýtuvagnatækni Fliegl sú sama og áður, en farið er að nota slíka vagna í fleiri greinum landbúnaðar og verktakastarfsemi. Eru þeir m.a. sagðir hafa valdið byltingu í jarðgangagerð og malbikunar framkvæmdum. Árið 2012 voru stofnaðar söluskrifstofur í Norður-Ameríku, Brasilíu, Tékklandi, Norður-Afríku og í Úkraínu. Á Íslandi er fyrirtækið RAG import export ehf. komið með umboð fyrir Fliegl, en það er í eigu Rafns Arnars Guðjónssonar. Eins og fyrr sagði var svo opnun nýrrar verksmiðju í Müldorf nýjasta afrek þessa þýska fjölskyldufyrirtækis 

Sendu okkur fyrirspurn

Sími

+354 565 2727

Heimilisfang

Helluhraun 4, Hafnarfjörður